DAS - tijdelijke inhuur

Als organisatie heeft u er vast ervaring mee; er is een medewerker langdurig ziek of er is te weinig capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren. De oplossing is het inhuren van tijdelijk personeel, via één van de vele uitzend- of detacheringsbureaus in Nederland. Dit kan echter niet zomaar. De inhuur van personeel is voor u als (semi-)overheidsinstelling aanbestedingplichtig (€ 214.000,- gerekend over 48 maanden). U bent doorgaans gebonden aan afgesloten overeenkomsten met een beperkt aantal leveranciers.

Juist bij de inhuur van personeel kan dit nadelig zijn. Het is immers geen gegeven dat gecontracteerde leveranciers doorlopend de best passende kandidaten hebben. Om die reden werken organisaties graag samen met meerdere leveranciers en ZZP’ers. Het inzetten van een Dynamisch Aankoopsysteem biedt hierbij de oplossing.

Wat is een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS)?

Een DAS is een aanbestedingsprocedure die opgenomen is binnen de Aanbestedingswet 2012. Het biedt organisaties de mogelijkheid om een ‘marktplaats’ op te richten, waar alle leveranciers en ZZP’ers zich voor kunnen aanmelden. Vervolgens kunt u al uw inhuuraanvragen op het DAS plaatsen. Alle betrokken leveranciers en ZZP’ers hebben de mogelijkheid om voor uw aanvraag een aanbieding te doen. Door middel van een mini-competitie kiest u zelf welke kandidaat of ZZP’er uiteindelijk wordt ingehuurd voor de aanvraag.

Wat zijn de voordelen van een DAS?

Het inzetten van een DAS biedt uw organisatie veel voordelen:

 • U hoeft niet langer vierjaarlijks (Europees) aan te besteden;
 • U kunt gebruik blijven maken van alle leveranciers en ZZP’ers op de markt;
 • Bij iedere aanvraag is er concurrentie tussen partijen, dit resulteert in lagere inhuurtarieven;
 • Kandidaten worden beoordeeld op prijs & kwaliteit. U kiest de kandidaat die het beste past;
 • Inkooprechtmatigheid voor alle inhuur.

Onze aanpak

Het opzetten en beheren van een DAS kost uw organisatie tijd. Inkada neemt al deze werkzaamheden voor uw organisatie uit handen en ontzorgt u hierbij. Wij inventariseren de interne behoeften en richten het DAS voor u in. Vervolgens zijn wij het centrale punt voor al uw inhuuraanvragen. Wij publiceren uw inhuuraanvragen, bewaken de termijnen, voeren een eerste beoordeling van CV’s uit, zorgen voor toepassing van de juiste gunningsmethodiek en communiceren met deelnemers en betrokkenen vanuit uw organisatie. Dit bespaart uw organisatie tijd en geld.

DAS door Inkada

 • Eén centraal inkooploket
  Een vaste adviseur van Inkada begeleidt u bij oprichting van het DAS. Vervolgens behandelt een vaste medewerker van onze inhuurdesk al uw aanvragen.
 • Ontzorging
  Inkada neemt alle werkzaamheden voor u uit handen en beheert het DAS en de inhuurovereenkomsten die daaruit volgen.
 • Inzicht
  Wij maken de inhuur voor u inzichtelijk. Periodiek ontvangt u van ons rapportages met betrekking tot de inhuur binnen uw organisatie.
 • Rechtmatigheid
  Wij zorgen ervoor dat al uw inhuur rechtmatig is, of dit nou de inhuur bij uitzend-/detacheringsbureaus betreft of via ZZP’ers.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op of lees meer over onze diensten.